;

Administrasjon

Telefon: +47 23 32 30 00

Roger Øqvist
Administrerende direktør
Mobil:
E-post:
+47 906 46 540
roger.oqvist@pulsmd.no
 
Rita Larsen
Teamleder / Innkjøp
Mobil:
E-post:
+47 988 02 776
rita.larsen@pulsmd.no
 
Anne May Børresen
Anbud-/markedssjef
Mobil:
E-post:
 +47 934 64 392
anne.may.borresen@pulsmd.no