;

Diabetes

BD AutoShield™ Duo pennekanyler

Dobbel automatisk beskyttelsesmekanisme for å unngå stikkskade.

BD Micro-Fine™ insulinsprøyter

Med fast kanyle og gravert gradering for sikker dosering.

BD Micro-Fine™ insulinsprøyter enkeltpakket

Med fast kanyle og sterilt enkeltpakket.

BD Micro-Fine™ lansetter

33G til stikkepenner ved blodsukkermåling.

BD Micro-Fine Ultra™ og BD Micro-Fine™ pennekanyler

Til insulinpenner. BD Micro-Fine Ultra™ 4mm pennekanyle med PentaPoint™ teknologi.

BD Safe-Clip™

Kanyleklipper for pennekanyler.

BD SafetyGlide™ insulinsprøyter

Med sikkerhetskanyle og gravert gradering.