;

Kanyler

BD Eclipse™ Sikkerhetskanyle

Sikkerhets injeksjonskanyler som passer til alle luer tip- og luer lok sprøyter.

BD Microlance™ Injeksjonskanyle

Injeksjonskanyler til subcutane og intramuskulære injeksjoner

BD Neoflon™ Infusjonskanyle

Referansekanylen for IV-terapi til små barn.

BD Nexiva™ Diffusics™

Alt-i-ett-design konstruert for trykksprøyter, godkjent for 325 psi og velegnet for infusjon av kontrastmiddel.

BD Nexiva™ med treveis kran

Alt i ett – ferdig tilkoblet slange med treveis kran, Q-Syte og propp Luer-Lok.

BD Nexiva™ Single Port

Integrert lukket system reduserer risikoen for kontaminering og infeksjon.

BD™ Opptrekkskanyle

Opptrekkskanyle med butt spiss som minimerer risikoen for stikkskade ved bruk.

BD Venflon™ Pro

Perifer infusjonskanyle.

BD Venflon™ Pro Safety

Infusjonskanyle med sikkerhetsbeskyttelse.