;

Laboratorieutstyr

Vi har tilgang til norsk dokumentasjon på BD produkter via internett. Du kan enkelt og greit søke det frem, ved å velge "Norway" og katalognummer.
Trykk deretter "add MSDS".

Pakningsvedlegg- norsk
Her finner du norske pakningsvedlegg på BD produkter, sortert på katalognummer.
Analysesertifikater

Her finner du Analysesertifikater for en rekke BD produkter. Skriv inn katalognummer og batchnummer og velg ‘Add to List’ og ‘Search’.
Sikkerhetsdatablader

Vi har tilgang til norske sikkerhetsdatablader på BD produkter via internett. Du kan enkelt søke det frem ved å velge ‘Norway’ og katalognummer. Trykk deretter ‘Add to List’.